Olsson & Ekberg

Affärssystem med order, lager, fakturering och inköp. Försäljningspris med rabattmatriser kopplade till varugrupp eller undergrupp och kunder. Speciella rabbatter kan också kopplas mellan en enskild artikel och kund.