Bergendahls food

System för schemaläggning och personalplanering. Knutet till lönesystemet Agda. Körs i Bergendahls samtliga butiker.