Berg Andersen (IGEPA)

Skräddarsytt system för hantering av prisbrev till kunder. Sammanknutet med affärssystemet Dynamics AX. Hämtar gällande priser för artiklar från AX. Därefter kan man arbeta fram nya priser tillsammans med kunden. Prisbrev skrivs ut och de överrenskomna priserna skickas in till AX som försäljningspriser för den aktuella kunden. Detta system är utvecklat i samarbete med MPS & Affärssystem och FourOne.